Powtórka webinaru: Jak pokonać stres i być skutecznym mówcą?

Dostęp do powtórki wygasł 3.12.2023.